Täma evästeitä koskeva tietosuojaseloste (jäljempänä tietosuojaseloste) sisältää tietoja, kuinka ja miksi Bionora OÜ henkilötietojasi kerää, käsittelee sekä luovuttaa. Tietosuojaseloste perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (GDPR – General Data Protection Regulation).
Tämän tietosuojaselosteen tavoitteena on suojaa henkilötietojasi Viron Tasavallan sekä EU:n lainsäädäntöä noudattaen.
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja kuten nimi, osoite, verkkotunnistetieto taikka kotisivumme vierailemisen, sosiaalisen mediaan kanavien käytön sekä meidän palveluiden käyttämisen perusteella saatu tietoja.

Käyttäessäsi sivustojamme hyväksyt evästeet sekä henkilötietojen käsittelyn periaatteet meidän Evästeiden käyttö ja tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti.

Voimassa 01.03.2019 lähtien.

1. Kenen henkilötietoja Bionoria OÜ käsittelee?

Tietosuojavastaava on Bionoria OÜ ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen ave@bionoria.com.

Bionoria OÜ käsittelee niiden asiakkaidemme sekä yhteishenkilöiden tietoja, ketkä ovat ilmoittaneet haluavansa käyttää tai ovat jo käyttäneet palvelujamme.

Tietyissä tilanteissa käsittelemme myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä saatu henkilötietoja.

2. Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja oikeusperusteet

Meidän markkinointikanavien ja palvelujen vapaaehtoisten käyttäjien ja asiakkaiden (mm. asiakkaiden edustajien) henkilötietojen käsittelyn tavoitteena on sekä noudattaa sopimusvelvoitteita että tarjota potentiaalisille asiakkaille laatukampaa palvelua ja informaatiota.

Jos Bionoria OÜ käsittelee henkilötietoja yllä mainittu tavoitteen mukaisesti, on käsittelyn oikeusperuste oikeutettu etu varmistaa meidän asianmukaisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.

Bionoria OÜ kerää markkinointikanavista (mm. kotisivu) tietoja niiden käytöstä ja potentiaalisten asiakkaiden mieltymyksistä, jotta voisimme paremmin tunnistaa meidän asiakkaidemme todellisia etuja, tarjota laatukampaa informaatiota sekä parantaa kotisivumme toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Tässä tapauksessa on käsittelyn oikeusperuste oikeutettu etumme paremmin tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja tarjota parempaa palvelua.

Esimerkiksi Bionoria OÜ käsittelee tietoja asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, uutiskirjeiden lukemisesta ja avaamisesta tavoitteena personoida sisältöä ja tarjouksia.

Bionoria OÜ tavoitteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • Bionoria OÜ asiakaskunnan kasvattaminen ja asiakashallinta;
 • uusien palvelujen tarjoaminen asiakkaille;
 • Bionoria OÜ palvelujen käytettävyyden analysointi ja parantaminen;
 • verkkosivujen hallinta;
 • lakisääteisten vaatimusten täyttäminen;
 • asiakkaan kysymykseen vastaaminen.

3. Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Yleisesti keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä suoraan ja suostumuksellansa. Tämän lisäksi käytämme automatisoitua tiedonkeruuta, mm. evästeitä sekä muita vastaavanlaisia teknisiä ratkaisuja, että voisimme optimoida kotisivumme käyttäjäkokemusta ja tarjota asiakkaille parempaa palvelua.

Evästeet ja pikselitunnisteet sekä niiden poistaminen

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimeen ja tallentaa käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeet antavat palvelimille mahdollisuuden muistaa käyttäjän mieltymyksiä kuten fonttikoko, kieli, laitteen tiedot, käyntitilastot ja muut vastaavat.

Kaikki selaimet sallivat evästeet automaattisesti, mutta käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan asettaa selaimensa kieltämään evästeiden käytön, estämään kolmannen osapuolen evästeet tai ilmoittamaan evästeen saapumisesta.

Pikselitunnisteet ovat pikselin kokoisia graafisia kuvioita sivustoilla, jotka mahdollistavat asettaa ja lukea selaimen evästeitä. Ne käynnistyvät käyttäjän saapuessa sivustolle tai avatessa sähköpostiviestin, minkä seurauksena kolmannen osapuolen evästeet ladataan laitteellesi tai rekisteröidään sähköpostiviestin avaaminen.

Bionoria OÜ käyttää seuraavia evästeitä:

 • Istuntoevästeet (tilapäiset evästeet), joiden tavoitteena on mahdollistaa palvelun käytön.
 • Pysyvät evästeet (säilyvät tietokoneella selaimen sulkemisen jälkeen), joiden tavoitteena on tallentaa käyttäjien mieltymyksiä Bionoria OÜ sivustoilla.

Tarkemmin sanottuna käyttää Bionoria OÜ:

 • analyyttisiä evästeitä, joten avulla saamme parempaa tietoja sivujen käytöstä. Esimerkiksi millä sivuilla vieraillaan eniten tai mitä kävijät sivustoilla hakevat ym. Näiden evästeiden avulla ei voida käyttäjää henkilökohtaisesti tunnistaa. Sellaisia ovat esim. Google Analyticsin ja Hotjarin evästeet;
 • • mainosevästeitä, joita käytettään kohdistamaan mainoksia käyttäjän selaustapojen perustella. Esimerkiksi bionoria.com kotisivulle on lisätty Facebook-pikselin koodi ja jos ette halua Facebookissa enää nähdä Bionoria OÜ sivuston mainoksia, voit kieltää evästeet. Avaa https://www.facebook.com/ads/preferences ja poista Bionoria/Yummikommid valinnasta „Mainostajat, joiden kanssa olet ollut vuorovaikutuksessa“;
 • • kolmannen osapuolen evästeitä, esim. Youtube ja Google Maps. Jos et ole suostunut tietojesi jatkokäsittelyyn, sijaintikarttaa ja videoita ei näytetä. Jotta tämä olisi teknisesti mahdollista, käytämme Avada designen luotu privacy_embeds evästettä.

Käyttäjällä on oikeus kieltää evästeiden tallentaminen tietokoneeseen muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia.

Tästä löydät ohjeet asetusten muuttamiseksi selaimessa:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Huomaa, että mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, ei välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamia verkkopalveluja.

4. Mitä henkilötietoja (mm. tietoja) Bionoria OÜ käsittelee?

Bionoria OÜ voi käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja (mm. tietoja):

yhteystiedot –nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi kerättävät tiedot –asiakkaan mieltymykset Bionoria OÜ palveluihin ja tuotteisiin liittyen sekä palaute tuotteistamme.

automaattisesti kerättävät tiedot – käyttäjän selaimesta saatu tiedot, mm selaimen tyyppi, päätelaitteen tyyppi, kieli, verkkosivuston osoite, josta käyttäjä tuli sivustolle, mitä sivustoja hän vieraili sekä käyttäjän IP-osoite ja muut liikennetiedot.

käyttäjän toimet Bionoria OÜ sähköpostiin liittyen – mm. tiedot, minkälaisia viestejä sekä missä ja kuinka käyttäjä avasi.

muut henkilötiedot, – mitä olet asettanut julkisesti saataville tai meille saataville kolmannen osapuolen verkkoyhteisössä kuten LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram ym.

Rekisteripitäjänä Bionoria OÜ ei käsittele erityyppisiä henkilötietoja.

5. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Bionoria OÜ ei luovuttaa asiakkaan henkilötietoja Euroopan talousalueen (EU) ulkopuolelle.

Bionoria OÜ ei luovuttaa asiakkaan henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi alla olevien vaatimusten mukaisesti. Kaikki tietoja käsitellään ainoastaan vuorovaikutusta ja paremman tuotteen tai palvelun tarjoamista varten.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

 • velkojen perintä – velkojen perintätoimistot, maksuhäiriörekisteri.
 • Kansalliset valvontaviranomaiset ja poliisi.
 • Julkinen palaute asiakkaan suostumuksella.

6. Henkilötietojen (tietojen) turvallisuus, käyttö ja säilyttäminen

Bionoria OÜ voi lähettää asiakkaalle informaatiota omista palveluistansa ja tuotteistansa sekä uutiskirjeitä ja tarjouksia silloin, kun asiakas on itse antanut suostumuksensa, kunnes asiakas pyytää sen päättymistä tai poistuu uutiskirjeen vastaanottajaryhmästä.

6.1. Henkilötietojen turvallisuus

Tietoturva on Bionoria OÜ korkein prioriteetti. Teemme parhaamme, että estää valtuudetonta pääsyä sekä välttää tietojen julkistamista tai muuta lainvastaista käsittelyä. Suojaamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja eheyttä sekä varmistamme pääsyn tietoihin sovellettavan lain mukaisesti.

Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja sekä teknisiä ja fyysisiä rajoituksia kerättyjen ja käsittelevien henkilötietojen suojaamiseksi. Käytettävät toimenpiteet riippuvat henkilötietojen tyypistä ja niiden paljastamisen mahdollisista seurauksista.

Bionoria OÜ on toteuttanut tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset turvatoimenpiteet asiakkaan henkilötietojen (tietojen) suojamiseksi katoamisesta ja lainvastaisesta käsittelystä.

6.2. Säilytysaika – kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Bionoria OÜ säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Samoin säilytysaika riippuu tarpeesta vastata rekisteröity käyttäjien kysymyksiin, ratkaista ongelmia tai noudata lakisääteisiä kirjanpitovaatimuksia.

Jos emme enää tarvitse henkilötietoja eikä lainsäädäntö vaadi niiden säilyttämistä, henkilötiedot poistetaan.

Voidaan jatkaa edellä mainittujen tietojen käyttöä tilastotarkoituksiin, mutta ainoastaan pseudonymisoidussa tai nimettömässä muodossa.

Kaikki mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen ave@bionoria.com

7. Asiakkaan (rekisteröity käyttäjän) oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, joita Bionoria OÜ käsittelee ja oikeus vaatia tietojen oikaisemista.

Jos sinulla on oikeuksia koskevia kysymyksiä tai luulet, että Bionoria OÜ on loukannut sinun oikeuksiasi henkilötietojesi käsittelyssä, pyydämme ottaa välittömästi yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ave@bionoria.com.

Jos et halua Bionoria OÜ markkinointitarjouksia, voit peruuttaa tilauksesi noudattamalla kunkin markkinointitarjouksen alaosassa olevia luopumisilmoituksen ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä kotisivumme kautta.

Rekisteröity käyttäjän oikeudet

Oikeus tietojen oikaisemiseen – rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman kohtuutonta viivytystä.

Oikeus poistaa tiedot – rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisteripitäjä poistaa häntä koskevat tiedot ilman kohtuutonta viivytystä tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä.

Tietyissä olosuhteissa on rekisteröidyllä oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, mitä me säilytämme ja mitä hän on meille antanut sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella tai hänen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja automaattisesti.

Rekisteröidyllä on tietyissä olosuhteissa milloin tahansa oikeus vastustaa lainsäädäntöön perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä, profilointi mukaan lukien.

Ellei asetuksella toisin säädetä, on rekisteröidyllä oikeus vaatia, ettei tehtäisi yksinomaan automatisoidun käsittelyn perustuvaa päätöstä, profilointi mukaan lukien, joka aiheuttaa rekisteröidylle oikeudellisia seurauksia tai huomattavia vaikutuksia.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn laillisuutta.

Voit käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä.

Mikäli et ole tyytyväinen Bionoria OÜ tarjoamaan ratkaisuun, on sinulla oikeus kääntyä Viron Tasavallan tietosuojaviraston tai tuomioistuimen puoleen.

8. Muut määräykset

Bionoria OÜ pidättää itselleen oikeuden yksipuolisesti muuttaa Evästeiden käyttö ja tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen päivitetyn version löydät aina kätevästi meidän kotisivuiltamme.

Tähän Evästeiden käyttö ja tietosuojaselosteeseen sovelletaan Viron Tasavallan lakia. Tietosuojaselosteesta aiheutuvat riidat tai vaatimukset ratkaistaan Tallinnassa Harjun käräjäoikeudessa.